PROFIL DAERAH  LATAR BELAKANG  MPKK

DUN SUNGAI RAMBAI

NEGERI : MELAKA

DAERAH : JASIN

PARLIMEN :JASIN

 

NAMA MPKK : AYER TAWAR

NAMA  MPKK : SEBATU 

NAMA MPKK : SUNGAI RAMBAI BARAT 

NAMA MPKK : SUNGAI RAMBAI TIMUR

NAMA MPKK : SERI MENDAPAT / LEMBAH KESANG

NAMA MPKK : SUNGAI RAMBAI

NAMA MPKK : SUNGAI RAMBAI FASA 2

NAMA MPKK : BATU GAJAH 

NAMA MPKK : SUNGAI RAMBAI TENGAH

NAMA MPKK : BATU GAJAH PASIR

 

 

MPKK     DUN ASAHAN     DUN RIM    DUN SUNGAI RAMBAI   DUN SERKAM     DUN MERLIMAU     DUN BEMBAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-04-2019 :: 04:00 PM