PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

 

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Pendaftaran
87.84% 84.12% 85.00% 88.00% 94.12% 90.08% 82.39% 97.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
2
Penguatkuasaan  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 Hasil 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4
Pembangunan Fizikal
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 Pembangunan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6 Pengurusan Tanah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
7 Khidmat Pengurusan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
 
PIAGAM PELANGGAN :
 
UNIT PENDAFTARAN

1.

Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terima

2.

Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terima

3.

3.1 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan permohonan urusan Tanah  dalam tempoh 3 hari bekerja

3.2  Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan kelulusan urusan Tanah  dalam tempoh 3 hari bekerja

4.

Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh 3 bulan

5.

Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A) yang lengkap dan sempurna dalam tempoh (1) hari bekerja dari tarikh terima

6.

Permohonan Carian Kegunaan Rasmi (Carian Persendirian / Rasmi)

i.3 hari - < 10 hakmilik
ii.7 hari - > 10 hakmilik
 
 
UNIT PENGUATKUASAAN

1

Menyelesaikan setiap urusan mengenai siasatan, laporan dan lain-lain urusan tanah dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh penerimaan fail  ( tertakluk pada jumlah lot)

2

Menyelesaikan tindakan untuk catatan ( charting ) dan penyelesaian pelan hak milik sementara dalam tempoh masa 3 hari bekerja daripada tarikh penerimaan fail.

3

Menyediakan pelan untuk jualan kepada orang ramai dalam tempoh masa tidak melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh pembelian.

 
 
 
UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

1

Memproses Permit Bahan Batuan Untuk Pertimbangan YAB Ketua Menteri (Sehingga Kertas Pertimbangan Diangkat ke Urusetia)

2

Memproses Permit Bahan Batuan Untuk Pertimbangan Pengarah Tanah dan Galian  

3

Memproses Permit Bahan Batuan (Tanah Merah) Untuk Pertimbangan Pentadbir Tanah Jasin

4

Memproses Permit Menggunakan Tanah Pertanian Untuk Lain-lain kegunaan

5

Penyediaan Laporan Tanah Untuk Tindakan Notis Peringatan /Notis 6A/Notis 8A

6

Penyediaan Kertas Siasatan (IP) Bagi Kesalahan Seksyen 426 Kanun Tanah Negara 1965 Untuk Makluman / Arahan Ketua Pendakwaraya

7

Tindakan Siasatan Aduan Awam

 
 
 
UNIT HASIL

1.

 

Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakan urusan cukai tanah dalam masa 5 minit bagi setiap transaksi tanpa sebarang pindaan pada bil

2.

Penerimaan cek-cek syarikat / agensi untuk pembayaran cukai tanah dalam tempoh 7 hari.

3.

Memproses permohonan rayuan cukai setelah dokumen yang diterima lengkap seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG

 
 
UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

1.

Menguruskan Perolehan Pembelian Terus

2.

Menguruskan Perolehan Kerja Bagi projek Bernilai RM20,000.00 hingga RM200,000.00

3.

Mengeluarkan Pesanan Tempatan / Inden kerja

4.

Pengesahan Untuk Bayaran Projek Yang Telah Siap

 
 
UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1.

Mengeluarkan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Di Bawah Peruntukan Khidmat Masyarakat

2.

Memproses Baucar Bayaran Bagi Tuntutan Lengkap Peruntukan Khidmat Masyarakat Melalui Pesanan Tempatan

3.

Memproses Baucar Bayaran bagi Tuntutan Lengkap Peruntukan Khidmat Masyarakat Tanpa Pesanan tempatan

4.

Memproses Bayaran  Elaun Pengerusi, Timbalan Pengerusi Dan Setiausaha JPKK Pada Atau Sebelum 10 Hb Setiap Bulan

 
 
UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1

Serah Beri milik Semula (SBMS)

 - 12 bulan  sehingga diangkat ke PTG

2

Pecah Sempadan Tukar Syarat Serentak - 8 bulan sehingga diangkat ke PTG

3

Pecah Sempadan

 - 6 bulan sehingga diangkat ke PTG

4

Pecah Bahagian

- 6 bulan sehingga diangkat ke PTG

5

Penyatuan Tanah

-6 bulan sehingga diangkat ke PTG

6

Tukar Syarat Lain Kategori

 - 4 bulan sehingga diangkat ke PTG

7

Tukar Syarat Sama  Kategori

- 8 bulan sehingga diangkat ke PTG

8

Serah Sebahagian /  Semua Tanah

 - 3 bulan sehingga kelulusan PTD

9

Hak Lalu Lalang

- 6 bulan sehingga kelulusan PTD

 
 
UNIT PELUPUSAN TANAH

1

Permohonan Tanah Kerajaan

(PTK)- 3 bulan sehingga ke PTG

2

Lesen Pendudukan Sementara

 - 3 bulan sehingga ke PTG

3

Permohonan Rizab

 - 3 bulan  bulan sehingga ke PTG

4

Permohonan Lanjut Tempoh Pajakan

- 3 bulan sehingga ke PTG

5

Pengambilan Tanah 3(1)(a)                     

- 6 bulan  bulan sehingga ke PTG

6

Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c)

- 14 bulan  bulan sehingga ke UPEN

7

Tanah Adat Melaka (MCL)

- 3 bulan  bulan sehingga pengeluaran Notis 5A

8

Kebenaran Pindahmilik /  Mencagar / Memajak -- 1 bulan sehingga ke PTG

 
 
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.

Memastikan penyediaan baucer bayaran, pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam tempoh  empat belas hari (14) bekerja.

2.

Mengendalikan Urusan Pengaduan Awam (Kes Mudah)

3.

Mengendalikan Urusan Pengaduan Awam (Kes Sederhana)

4.

Mengendalikan Urusan Pengaduan Awam (Kes Kompleks)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2021     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-01-2021 :: 11:33 AM