PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Pendaftaran
87.84% 84.12% 85.00% 88.00% 94.12% 90.08% 82.39% 97.00% 95.00% 95.00% 95.00%  
2
Penguatkuasaan  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
3 Hasil 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
4
Pembangunan Fizikal
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
5 Pembangunan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
6 Pengurusan Tanah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
7 Khidmat Pengurusan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2015     STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2016      STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017     STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018    STATUS PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

Tarikh Akhir Kemaskini :: 06-12-2019 :: 10:23 AM