PROFIL JABATAN

PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH

    

Assalamualaikum / Salam Sejahtera,

Melakaku Maju Jaya, Rakyat Bahagia, Menggamit Dunia

Berkhidmat Untuk Negara

Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. kerana dengan limpah kurnianya kita dapat melayari laman web baru Pejabat Daerah dan Tanah Jasin (PDTJ).

Laman web ini diperkenalkan kepada umum atas tujuan memberikan informasi tepat dan terkini berhubung perkembangan, perubahan serta pelbagai aktiviti yang dijalankan di PDTJ. Revolusi elektronik dunia maklumat telah menyaksikan perubahan ketara dari segi keupayaan simpanan, transmisi dan pemprosesan data. Penggunaan satelit, kabel gentian optik dan peranti simpanan kepadatan tinggi telah meningkatkan produktiviti sosial dengan cara yang belum pernah dilihat sebelum ini.

Tidak dapat dinafikan penggunaan teknologi terkini terutama bidang informasi dan komunikasi amatlah penting dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian awam dan prestasi sesebuah organisasi malahan dapat membantu mendapat maklumbalas secara terus daripada pelanggan.

Saya bagi pihak warga kerja PDTJ merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pengunjung yang sudi meluangkan masa untuk melayari laman web rasmi PDTJ. Diharap dengan terhasilnya laman web ini, para pengunjung dapat memperoleh maklumat dan berkongsi pandangan serta idea yang boleh membantu PDTJ dalam memberikan perkhidmatan terbaik  kepada para pelanggannya. PDTJ akan meneruskan dengan jitu segala perancangan dan pelan tindakan organisasi selaras dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

Saya ingin menyatakan komitmen Pejabat Daerah dan Tanah Jasin dalam usahanya bagi memastikan transformasi dalam semua aspek pengurusan terutamanya dalam penggunaan ICT terus dipertingkatkan. Ia adalah selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan kelancaran dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatannya.

Akhir kata, Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Jasin. Saya percaya dan yakin bahawa Laman Web Rasmi ini akan menjadi wadah rasmi dua hala dalam penyampaian maklumat yang lebih berkesan serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Sekian, terima kasih.

 

YBhg. Datuk Anis Binti Ali Hasan

Pegawai Daerah Jasin 

PROFIL JABATAN    PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH   MAKLUMAT KORPORAT     SENARAI PEGAWAI DAERAH JASIN     PIAGAM PELANGGAN     PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     CARTA ORGANISASI     BAHAGIAN & UNIT     LAGU KORPORAT     PENGIKTIRAFAN     ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG      ANUGERAH PEKERJA CONTOH      KELAB REKREASI DAN KEBAJIKAN PDTJ     MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-07-2020 :: 10:19 AM