PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Unit Pendaftaran
96% 99% 100% - 100%              
2
Unit Penguatkuasaan  
100% 100% 100% - 100%              
3 Unit Hasil 100% 100% 100% - 100%              
4
Unit Pembangunan Fizikal
100% 100% 100% - 100%              
5 Unit Pembangunan Masyarakat 100% 100% 100% - 100%              
6 Unit Pembangunan Tanah Dan Pelupusan 100% 100% 100% - 100%              
7 Bahagian Khidmat Pengurusan 100% 100% 100% - 100%              
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020   PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-06-2020 :: 03:36 PM