PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Unit Pendaftaran
                       
2
Unit Penguatkuasaan  
                       
3 Unit Hasil                        
4
Unit Pembangunan Fizikal
                       
5 Unit Pembangunan Masyarakat                        
6 Unit Pembangunan Tanah Dan Pelupusan                        
7 Bahagian Khidmat Pengurusan                        
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 12:25 PM