E-PERKHIDMATAN  BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2019

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2019

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
604 613 293 258 388 61 86 96 78 91 115 532
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
5 8 8 6 8 3 3 8 1 2 10 3
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
2 8 9 6 4 8 5 6 5 1 4 3
                           
BILANGAN TRANSAKSI ONLINE     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2021     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2020    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2019

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2020 :: 10:00 AM