E-PERKHIDMATAN  BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2020

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
1016 1091 429 397 1201 370 245 228 240 199 295 210
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
8 1 3 0 3 4 3 6 3 0 8  
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
8    1 0 0 0 1 4 4 1 3 3 9
                           
 
BILANGAN TRANSAKSI ONLINE     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2021    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2020   BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2019 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-01-2021 :: 03:52 PM