E-PERKHIDMATAN  BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2021

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
                       
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
                       
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
                       
                         
BILANGAN TRANSAKSI ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2021   BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2020     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2019 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 13-01-2021 :: 12:38 PM