PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

VISI & MISI

VISI JABATAN

“ Menjadikan Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin sebuah organisasi yang unggul di Pentadbiran Daerah dan Tanah di Negeri Melaka berteraskan perkhidmatan yang mengamalkan budaya kerja cemerlang ”

 

MISI JABATAN

“ Melaksanakan Pembangunan Daerah dan Pengurusan Tanah serta mempertingkatkan kutipan hasil melalui pengurusan sumber yang cekap dan berkualiti berasaskan Pengetahuan dan Teknologi Maklumat untuk mewujudkan masyarakat yang sempurna, sejahtera dan harmoni ”

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN    VISI & MISI   OBJEKTIF JABATAN     FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 11:51 AM