PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

OBJEKTIF JABATAN

1. Menjadikan Daerah Jasin sebagai daerah separa perindustrian melalui penggalakkan pembangunan tanah selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka;

2. Mewujudkan Daerah Jasin sebagai daerah alternatif aktiviti pelancongan selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka;

3. Mewujudkan peluang-peluang mendapatkan tempat kediaman yang selesa, bersih dan terancang untuk setiap penduduk di Daerah Jasin selaras dengan Dasar Kerajaan     Negeri Melaka;

4. Meningkatkan sosioekonomi, sosial, perpaduan, kesukanan, kebudayaan, kebajikan, keagamaan di Daerah Jasin selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka; dan

5. Memajukan masyarakat penyayang, mengukuhkan semangat perpaduan dan mewujudkan masyarakat beragama dan menghormati budaya antara satu sama lain di daerah ini.

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN     VISI & MISI    OBJEKTIF JABATAN   FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 11:54 AM