PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

OBJEKTIF JABATAN

1. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan modal insan yang kompeten dan memenuhi jangkaan pelanggan.

2. Memantapkan penggunaan teknologi dalam pengurusan sumber manusia ke arah meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan.

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN     VISI & MISI    OBJEKTIF JABATAN   FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15-09-2020 :: 10:02 AM