PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT PENDAFTARAN

Bil.
Aktiviti
Tempoh Masa
1 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH
1 HARI 
2 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN GADAIAN
1 HARI
3 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN MELEPASKAN GADAIAN
1 HARI
4 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (MASUK)
1 HARI
5 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (KELUAR)
1 HARI
6 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PEMOTONGAN KAVEAT
1 HARI
7 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PELETAKHAKKAN OLEH MAHKAMAH
1 HARI
8 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
SURAT KUASA WAKIL
1 HARI
9 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
TUKAR NAMA INDIVIDU / BANK
1 HARI
10 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PESAKA KECIL
1 HARI
11 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK PENDUA GERAN HILANG
4 BULAN
12 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK KEKAL / TETAP
2 BULAN
13 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK SEMENTARA
2 MINGGU
PIAGAM PELANGGAN     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     UNIT PEMBANGUNAN TANAH    UNIT PENDAFTARAN   UNIT PENGUATKUASAAN     UNIT HASIL     UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL     UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 13-05-2016 :: 11:23 AM