PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT PENGUATKUASAAN

Bil.
Aktiviti
Tempoh /Masa
1 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN YAB KETUA MENTERI (SEHINGGA KERTAS PERTIMBANGAN DIANGKAT KE URUSETIA) 1 BULAN
2 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN 1 BULAN
3 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) UNTUK PERTIMBANGAN PENTADBIR TANAH JASIN 7 HARI
4 MEMPROSES PERMIT MENGGUNAKAN TANAH PERTANIAN UNTUK LAIN-LAIN KEGUNAAN 1 BULAN
5 TINDAKAN MENAMPAL NOTIS GANTIAN 3 HARI
6 PENYEDIAAN LAPORAN TANAH UNTUK TINDAKAN NOTIS PERINGATAN / NOTIS 6A / NOTIS 8A 7 HARI
7 PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) BAGI KESALAHAN SEK.426 KANUN TANAH NEGARA 1965 UNTUK MAKLUMAN / ARAHAN KETUA PENDAKWARAYA 1 BULAN
8 TINDAKAN SIASATAN ADUAN AWAM 7 HARI
PIAGAM PELANGGAN     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     UNIT PEMBANGUNAN TANAH     UNIT PENDAFTARAN    UNIT PENGUATKUASAAN   UNIT HASIL     UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL     UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 13-05-2016 :: 11:24 AM