PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT HASIL

Bil.
Aktiviti
Tempoh /Masa
1 MENGELUARKAN BIL CUKAI TANAH DI KAUNTER  DALAM TEMPOH 5 MINIT
2 PENERIMAAN CEK-CEK SYARIKAT / AGENSI UNTUK PEMBAYARAN CUKAI TANAH 7 HARI
3

MEMPROSES SURAT RAYUAN PENGURANGAN CUKAI MELALUI RISALAT MMKN

21 HARI
PIAGAM PELANGGAN     UNIT PENDAFTARAN     UNIT PENGUATKUASAAN    UNIT HASIL   UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL     UNIT KHIDMAT PENGURUSAN     UNIT PEMBANGUNAN TANAH     UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 31-03-2016 :: 02:52 PM