PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

Bil.
Aktiviti
Tempoh /Masa
1 MEMPROSES BAYARAN BIL DAN LAIN-LAIN 14 HARI
2 MENGENDALIKAN URUSAN PENGADUAN AWAM
(KES MUDAH)
5 HARI
3 MENGENDALIKAN URUSAN PENGADUAN AWAM
(KES SEDERHANA)
15 HARI 
4 MENGENDALIKAN URUSAN PENGADUAN AWAM
(KES KOMPLEKS) 
365 HARI 
PIAGAM PELANGGAN     UNIT PENDAFTARAN     UNIT PENGUATKUASAAN     UNIT HASIL     UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL    UNIT KHIDMAT PENGURUSAN   UNIT PEMBANGUNAN TANAH     UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-04-2019 :: 07:41 PM