PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

BIL.

AKTIVITI

TEMPOH /MASA

1

PERMOHONAN PERIZABAN TANAH SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

3 BULAN

2

PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI/ INDIVIDU SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

3 BULAN

3

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

3 BULAN

4

PERMOHONAN TANAH ADAT MELAKA (MCL) SEHINGGA NOTIS 5A DIKELUARKAN OLEH PENTADBIR TANAH

3 BULAN

5

PERMOHONAN MELONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN TANAH (CONSENT) SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

30 HARI

6

PERMOHONAN MEMINDA SEKATAN KEPENTINGAN TANAH SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

3 BULAN

7

PERMOHONAN SERAH SEMUA TANAH SEHINGGA KELULUSAN PENTADBIR TANAH

3 BULAN

8

PERMOHONAN SERAH SEBAHAGIAN TANAH SEHINGGA KELULUSAN PENTADBIR TANAH

3 BULAN

9

PERMOHONAN MELANJUT TEMPOH PAJAKAN SEKSYEN 90A KTN SEHINGGA DIANGKAT KE PTG

3 BULAN

10

PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (LANJUT TEMPOH PAJAKAN) SEHINGGA DI ANGKAT KE PTG

3 BULAN

PIAGAM PELANGGAN     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN    UNIT PEMBANGUNAN TANAH   UNIT PENDAFTARAN     UNIT PENGUATKUASAAN     UNIT HASIL     UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL     UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-11-2020 :: 09:46 AM