PROFIL JABATAN   PIAGAM PELANGGAN

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL
AKTIVITI
TEMPOH/ MASA
1 MENGELUARKAN PESANAN TEMPATAN / INDEN KERJA DI BAWAH PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT 3 HARI
2 MEMPROSES BAUCAR BAYARAN BAGI TUNTUTAN LENGKAP PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT MELALUI PESANAN TEMPATAN 3 HARI
3 MEMPROSES BAUCAR BAYARAN BAGI TUNTUTAN LENGKAP PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT TANPA PESANAN TEMPATAN  3 HARI
4 MEMPROSES BAYARAN ELAUN PENGERUSI DAN SETIAUSAHA JKKK PADA ATAU SEBELUM 10HB SETIAP BULAN  10HB SETIAP BULAN 
PIAGAM PELANGGAN     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     UNIT PEMBANGUNAN TANAH     UNIT PENDAFTARAN     UNIT PENGUATKUASAAN     UNIT HASIL     UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL    UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-01-2020 :: 12:09 PM