PROFIL JABATAN   BAHAGIAN & UNIT

BAHAGIAN PERUNDANGAN

Memberi perkhidmatan perundangan yang terbaik dengan cekap, adil dan efektif mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka serta undang-undang Malaysia sedia ada.


FUNGSI UTAMA

1. Memberikan khidmat nasihat, ulasan dan pandangan undang-undang Pentadbir Tanah Daerah berhubung sebarang isu berkaitan tanah.

2. Menderaf dan menyemak apa-apa warta yang disediakan oleh Unit dalaman khususnya Unit Pembangunan Tanah, Hasil dan Pendaftaran dan bertangunggjawab      menyimpan semua dokumen Warta asal yang telah disiarkan untuk Pejabat Tanah dan Daerah Jasin.

3. Meneliti dan memberi arahan kepada kertas-kertas siasatan mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985.

4. Membantu Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Melaka menyediakan kertas-kertas kausa, dokumen dan maklumat mengenai kes-kes sivil yang melibatkan undang-undang tanah.

5. Mengendalikan pendakwaan di mahkamah bagi kes-kes kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985.

6. Bertanggungjawab menyemak perjanjian, Memorandum atau lain-lain dokumen undang-undang.

 
 
 
 
 
BAHAGIAN & UNIT     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH     BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH    BAHAGIAN PERUNDANGAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-01-2020 :: 08:07 AM