PROFIL JABATAN   BAHAGIAN & UNIT

BAHAGIAN PERUNDANGAN

Objektif

Memberikan khidmat nasihat dan pandangan berkaitan perundangan dalam menguatkuasakan peraturan-peraturan dan undang-undang tanah mengikut Kanun Tanah Negara dan lain-lain undang-undang berkaitan.

Fungsi  

  • Membuat semakan / pindaan perundangan – KTN, Enakmen Rizab Melayu, Melaka Land Rules, Akta Hakmilik Strata.
  • Memberi pandangan perundangan – KTN, Akta Pengambilan Tanah, Enakmen Rizab Melayu, Akta Hakmilik Strata, Power of Attorney Act, Probat and Administration Act, Companies Act, Rules of The High Court.
  • Menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh: Pejabat Tanah daerah, Jabatan-jabatan lain, bahagian dalaman PTG (Pendaftaran, Pembangunan, Pengambilan Balik Tanah, Penguatkuasaan), Orang awam.
  • Menyediakan maklumbalas kepada Penasihat Undang-undang Negeri – Penipuan hakmilik, Pengambilan tanah / bantahan, Pendaftaran urusan, Pencerobohan tanah kerajaan, Curi bahan batuan, Strata dan lain-lain.

 

Direktori Kakitangan

 
BAHAGIAN & UNIT     BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH     BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH    BAHAGIAN PERUNDANGAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-03-2016 :: 03:46 PM