PROFIL JABATAN   BAHAGIAN & UNIT  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Objektif

  1. Memberikan perkhidmatan ICT yang diperlukan kepada semua Bahagian / Unit di bawah Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin dalam pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti ICT agar menjadi lebih produktif, cekap dan berkesan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
  2. Menjadikan Pentadbiran Tanah Negeri Melaka suatu jentera pentadbiran yang cekap dan berkesan dalam menjalankan funsi-fungsinya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT.

Fungsi  

  1. Membangunkan serta menyelenggara aturcara baru/sedia ada bagi sesuatu aplikasi.
  2. Mengendalikan serta memberi perkhidmatan ICT yang berkaitan kepada pengguna.
  3. Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta bimbingan teknikal yang diperlukan.
  4. Membuat analisis dan menjadi sumber rujukan dalam bidang tugas serta bertindak sebagai troubleshooter untuk mencapai fungsi sesubuah organisasi.

Direktori Kakitangan

 Unit Teknologi Maklumat


Nama/Jawatan
Umi Kalsom Binti Isa
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Muhamad Syawal Bin Ahmad
Juruteknik Komputer
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN     UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN     UNIT MAJLIS DAN KERAIAN    UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-04-2019 :: 12:25 PM