E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

 

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE SEHINGGA MAC 2018

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
154 165 101                  
2
Pengaduan Awam (SPAB) 
8 7 6                  
3
Semakan Permohonan Perserahan (Portal eTANAH Melaka)
1578 1820 1500                  
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Pemantauan Projek Pembangunan Fizikal Daerah
- - -                  
2.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
15 24 18                  
3. Aduan dan Maklum Balas  5 1 3                  
4. Semakan Maklumat Geospatial  - - -                  
5. Semakan Maklumat Daerah  - - -                  
6. Semakan Maklumat Kemiskinan Nasional  - - -                  
7. Permohonan Pendaftaran Bantuan Bencana (eBENCANA) - - -                  
E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12-04-2018 :: 12:46 PM