E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2019

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
604 613 293 258                
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
5 8 8 6                
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
2 8 9 6                
                           

 

E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-05-2019 :: 12:29 PM