E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

 

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE SEHINGGA NOVEMBER 2017

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
74 132 164 174 102 101 98 101 80 78 60  
2
Pengaduan Awam (SPAB) 
- - - - - - - - - - -  
3
Semakan Permohonan Perserahan (Portal eTANAH Melaka)
291 295 436 410 318 421 510 475 565 495 456  
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Pemantauan Projek Pembangunan Fizikal Daerah
- - - - - - - - - - -  
2.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
14 16 25 15 20 41 38 25 10 18 15  
3. Aduan dan Maklum Balas  - - - - - - - - - - -  
4. Semakan Maklumat Geospatial  - - - - - - - - - - -  
5. Semakan Maklumat Daerah  - - - - - - - - - - -  
6. Semakan Maklumat Kemiskinan Nasional  - - - - - - - - - - -  
7. Permohonan Pendaftaran Bantuan Bencana (eBENCANA) - - - - - - - - - - -  
E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-12-2017 :: 04:39 AM