E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

*Dalam pengemaskinian semula Rekod sehingga Disember 2018

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE SEHINGGA MEI 2018

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
154 165 101 214 211 220 240 254 242 210 222 235
2
Pengaduan Awam (SPAB) 
8 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
15 24 18 12 8 6 4 8 3 4 4 2
                           

 

E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 17-12-2018 :: 01:00 PM