PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

FUNGSI JABATAN

Pembangunan Daerah 

Merancang dan menyelaras pembangunan fizikal daerah, pembangunan tempatan bersama PBT, pembangunan agensi-agensi pusat di daerah jasin, menganggotai mesyuarat perancangan infrastruktur PBT dan JPBD, memantau penyelarasan projek-projek persekutuan di daerah melalui SPP II, menyelaras perancangan dan pelaksanaan sektor infrastruktur dan pertanian dijalankan secara berkesan, menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta, merancang dan melaksanakan aspek teknikal projek PDT, merancang projek pembangunan ekonomi masyarakat (daerah), menyediakan profail kampung, menyediakan baucer pembayaran elaun Sidang/MPKK, mengurus program bantuan rumah rakyat termiskin, merancang dan melaksana program bina insan dikalangan penduduk termiskin, program latihan kepimpinan masyarakat setempat, program pembangunan Satu Daerah Satu Industri (SDSI) dan menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela. 

 

Pembangunan Tanah

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula, permohonan pecah sempadan, ubah syarat tanah, pecah sempadan/pecah bahagian tanah dan penyatuan tanah, pemberian milik tanah (Akta Tanah Penempatan Berkelompok 1960).  Kutipan Hasil, Penguatkuasaan dan Pendaftaran.

 

Khidmat Pengurusan 

Menguruskan Hal-ehwal Pentadbiran dan Kewangan Pejabat Daerah dan Tanah Jasin termasuk urusan Pengurusan Sumber Manusia disamping memberikan khidmat sokongan Teknikal ICT di Peringkat Daerah.

Menyelaras dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan keraian dan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Dan Persekutuan di Peringkat Daerah, Mukim dan Kampung.

 

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN     VISI & MISI     OBJEKTIF JABATAN    FUNGSI JABATAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15-05-2019 :: 04:02 PM