PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

FUNGSI JABATAN

  1. Agensi pemungut hasil/cukai kerajaan negeri.
  2. Pentadbir dan perancang kepada pembangunan daerah secara menyeluruh.
  3. Jabatan penghubung antara kerajaan melalui pelaksanaan dan penyelarasan serta projek kerajaan.  
  4. Bertanggungjawab memajukan taraf hidup sosio ekonomi rakyat.
  5. Urusetia kepada perancangan dan pembangunan tanah daerah.
MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN     VISI & MISI     OBJEKTIF JABATAN    FUNGSI JABATAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15-09-2020 :: 09:59 AM