PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

SEJARAH PENUBUHAN

DAERAH JASIN dengan keluasan 676 kilometer persegi mempunyai jumlah penduduk seramai 154,400 orang (2018). Bandar Jasin terletak 30 kilometer daripada Bandaraya Melaka Bersejarah.

Pejabat Daerah dan Tanah Jasin bermula semenjak zaman Pemerintahan British pada tahun 1946. Bangunan sedia ada terletak di atas tapak seluas 4 hektar mula beroperasi pada tahun 1993. Pejabat ini diketuai oleh Pegawai Daerah dan dibantu oleh Pegawai-Pegawai Tadbir dan Pegawai Sokongan.

Penstrukturan semula organisasi telah dibuat pada tahun 2006 dimana perjawatan bertambah daripada 89 kepada 133 merangkumi 3 bahagian iaitu Bahagian Pembangunan Daerah, Pembangunan Tanah dan Khidmat Pengurusan.

Ia merupakan salah sebuah agensi utama sebagai wakil tempatan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan bagi melaksana dan menyelaras polisi kerajaan dan pelan pembangunan di peringkat Daerah. Ia juga bertanggungjawab mengendalikan perkara berkaitan dengan pengurusan tanah.

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN    SEJARAH PENUBUHAN   VISI & MISI     OBJEKTIF JABATAN     FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 11:48 AM