PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

SEJARAH PENUBUHAN

Pejabat Daerah dan Tanah Jasin telah ditubuhkan pada tahun 1946 di mana ia berperanan sebagai Pusat Pentadbiran British pada zaman pemerintahan Kerajaan British, semenjak ditubuhkan sehingga tahun 2005 terdapat seramai 25 orang Pegawai Daerah Jasin. Pegawai Daerah Jasin dipertanggungjawabkan kepada 5 orang pegawai pengurusan  dan profesional , 52 kumpulan sokongan I dan 32 orang kumpulan sokongan II.

Pada 1 Julai 1978, Pejabat Daerah dan Tanah Jasin telah ditubuhkan di bawah satu bumbung bersama Majlis Daerah Jasin dan pengurusan pejabat ini ditempatkan di Bangunan Majlis Daerah Jasin. Pada waktu itu, Yang Dipertua Majlis Daerah Jasin adalah Pegawai Daerah Jasin. Keadaan ini kekal sehingga penstrukturan semula pentadbiran daerah pada tahun 1993, menyebabkan pengurusan daerah telah dipecahkan kepada Majlis Daerah Jasin yang diketuai oleh Yang Dipertua dan Pejabat Daerah dan Tanah Jasin yang diketuai oleh Pegawai Daerah Jasin. Pada tahun  1995, Pejabat Daerah telah berpindah ke Kompleks Pejabat Daerah dan Tanah Jasin yang baru di lot sedia ada sekarang seluas 3.174 Hektar.

Pejabat Daerah dan Tanah Jasin merupakan sebuah agensi utama sebagai wakil tempatan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan bagi melaksana dan menyelaras polisi kerajaan dan pelan pembangunan di peringkat Daerah. Ia juga bertanggungjawab mengendalikan perkara berkaitan dengan pengurusan tanah.

Perkhidmatan sedia ada pejabat ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Tanah, Bahagian Pembangunan Daerah dan Bahagian Khidmat Pengurusan. Selaras dengan visi dan misi jabatan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pengurusan tanah serta mempertingkatkan kutipan hasil melalui pengurusan sumber yang cekap dan berkualiti berasaskan pengetahuan dan teknologi maklumat untuk mewujudkan masyarakat yang sempurna, sejahtera dan harmoni, perkhidmatan jabatan terus berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Sehingga kini, PDTJ mempunyai 131 perjawatan yang terdiri daripada pelbagai gred jawatan.

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN    SEJARAH PENUBUHAN   VISI & MISI     OBJEKTIF JABATAN     FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-04-2019 :: 05:28 PM