PERKHIDMATAN

KADAR BAYARAN URUSAN TANAH

Senarai Kadar Bayaran Urusan Tanah adalah seperti di bawah : 

1.PERMOHONAN MCL 

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 50.00
2. Endosan 30.00
3. Premium  Tiada 
4. Cukai Tahun Pertama Tiada
5. Bayaran Pelan 5.00
6. Hakmilik Sementara 30.00
7. Hakmilik Kekal 30.00

 

2. PERMOHONAN CONSENT

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses  
  Kategori : Pertanian 50.00
  Kategori : Bangunan 100.00
  Kategori : Komersial 200.00
  Kategori : Perindustrian 300.00

 

3. PERMOHONAN PTK INDIVIDU/AGENSI/PAJAKAN LUPUT

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 50.00
2. Premium   
3. Cukai Tahun Pertama  100.00
4. Bayaran Pelan/Bayaran Ukur/Batu Sempadan RM 5.00 
5. Hakmilik Sementara RM30.00
6. Hakmilik Kekal RM 30.00

4. PERMOHONAN LPS

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 50.00
2. Bayaran Lesen  

5. PERMOHONAN LANJUT TEMPOH PAJAKAN

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 50.00/ 1 Hakmilik

6. PERMOHONAN PECAH SEBAHAGIAN 

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 100.00/ 1 Hakmilik
2. Bayaran Pelan RM 5.00 
3. Hakmilik Sementara RM 30.00
4. Hakmilik Kekal RM 30.00 

 

7. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 100.00/ 1 Hakmilik
2. Bayaran Pelan RM 5.00 
3. Hakmilik Sementara RM 30.00
4. Hakmilik Kekal RM 30.00 

8. PERMOHONAN PENYATUAN

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 100.00/ 1 Hakmilik
2. Bayaran Pelan RM 5.00 
3. Hakmilik Sementara RM 30.00
4. Hakmilik Kekal RM 30.00 

 

9. PERMOHONAN SBMS

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 200.00/ 1 Hakmilik
2. Bayaran Pelan RM 5.00 
3. Hakmilik Sementara RM 30.00
4. Hakmilik Kekal RM 30.00 
5. Sumbangan Saliran  
6. Premium   
7. Cukai Tahun Pertama   

 

10. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN & TUKAR SYARAT SERENTAK (PSTS)

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 200.00/ 1 Hakmilik
2. Bayaran Pelan RM 5.00 
3. Hakmilik Sementara RM 30.00
4. Hakmilik Kekal RM 30.00 
5. Sumbangan Saliran  
6. Premium   
7. Cukai Tahun Pertama   

 

11. PERMOHONAN TUKAR SYARAT

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses  
  Kategori : Bangunan RM100.00 / 1 Hakmilik
  Kategori : Pertanian (Daerah) RM30.00 / 1 Hakmilik
  Kategori : Pertanian (PTG) RM50.00 / 1 Hakmilik
2. Sumbangan Saliran  
3. Premium   
4. Cukai Tahun Pertama   
5. Ubah Geran   
6. Cukai Tahun Semasa  

 

12. PERMOHONAN HAK LALU LALANG 

Bil Urusan Kadar Bayaran (RM)
1. Proses 100.00/ 1 Hakmilik

 

PERKHIDMATAN     SENARAI PERKHIDMATAN JABATAN    KADAR BAYARAN URUSAN TANAH   APLIKASI ONLINE      LELONGAN AWAM     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE     SEBUTHARGA     JAWATAN KOSONG     DATASET 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-12-2017 :: 08:32 AM