PERKHIDMATAN

KADAR BAYARAN URUSAN TANAH

Senarai Kadar Bayaran Urusan Tanah adalah seperti di bawah : 

UNIT PELUPUSAN TANAH

1. PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK (CONSENT)

Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Pertanian 

50.00
2.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Bangunan 

100.00
3.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Perniagaan 

200.00
4.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Perindustrian

300.00

 

2. PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI/ INDIVIDU/ BERKELOMPOK)

Bil Permohonan Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Tanah Kerajaan 50.00

 

3. PERMOHONAN MALACCA CUSTOMARY LAND (MCL)

Bil Permohonan Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan MCL (H/M PTJ) 100.00
2. Permohonan MCL (H/M PTG) 100.00
 

4. PERMOHONAN TANAH KERAJAAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

Bil Permohonan Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan LPS 50.00
 
 
5. PERMOHONAN MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN TANAH
Bil Permohonan Kadar Bayaran (RM)
1.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Pertanian/ Bangunan/ Kediaman

100.00
 
2.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Perniagaan 

200.00
3.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Perindustrian

300.00
 

6. PERMOHONAN PERIZABAN TANAH
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1.  Permohonan Perizaban Tanah Tiada Bayaran Dikenakan

 

7. PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH (12B)

Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Penyerahan Balik Sebahagian Tanah 20.00
 
 
8. PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH (12A)
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah Tiada Dikenakan Bayaran
2.

Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah 

(Lembaga Tanah Ladang)

500.00
 
9. PERMOHONAN MAPEX (MEMINDA SEKATAN KEPENTINGAN)
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan MAPEX 50.00

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN 
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Pecah Sempadan 100.00
 
2. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH 
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Pecah Sempadan 200.00

3. PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN 
Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Pecah Sempadan 100.00

 

4. PERMOHONAN SERAH BERI MILIK SEMULA(SMBS)

Bil  Permohonan  Kadar Bayaran
1. Permohonan SBMS RM 500.00

 

5. PERMOHONAN PENYATUAN TANAH

Bil Permohonan  Kadar Bayaran (RM)
1. Permohonan Penyatuan Tanah 100.00

 

6. PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH SAMA KATEGORI

Bil Permohonan Kadar Bayaran
1. 

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah 

Kategori: Pertanian 

RM 30.00
2.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Ternakan

RM 100.00
3.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Bangunan

RM 100.00
 
4.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Industri

RM 100.00

 

7. PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH LAIN KATEGORI 

Bil Permohonan  Kadar Bayaran
1. 

Kategori Tanah

Kategori: Pertanian 

RM 100.00
2. 

Kategori Tanah

Kategori: Bangunan

RM 100.00
3.

Kategori Tanah

Kategori: Industri

RM 100.00

 

8. PERMOHONAN HAK LALU LALANG

Bil Permohonan  Kadar Bayaran
1.  Permohonan Hak Lalu Lalang RM 100.00
 
 
*KADAR BAYARAN URUSAN TANAH BERKUATKUASA PADA 01 JANUARI 2019
PERKHIDMATAN     SENARAI PERKHIDMATAN JABATAN    KADAR BAYARAN URUSAN TANAH   APLIKASI ONLINE      LELONGAN AWAM     BILANGAN TRANSAKSI ONLINE     SEBUTHARGA     JAWATAN KOSONG     DATASET 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-01-2020 :: 09:46 AM